Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na webinarium:

BHP w gospodarce odpadami
w czasie epidemii koronawirusa

piątek, 3 kwietnia 2020 r.

godz. 10:00-12:00

Webinarium, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji.
Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym, w formie zadania pytań "na żywo"

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane w przerwie

Webinarium - krok po kroku

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

Koszt udziału w webinarium

199 zł netto + VAT

244,77 PLN brutto

Koszt grupowy udziału w webinarium

Koszt od 5 osób / cena za osobę

Koszt od 10 osób / cena za osobę

159 zł netto + VAT

129 zł netto + VAT

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Poznasz obowiązki i prawa pracodawcy w dobie epidemii koronawirusa
 • Dowiesz się jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy
 • Wskażemy na dodatkowe zabezpieczenia i procedury
 • Nauczymy jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników
 • Poznasz zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów
 • Uzyskasz unikalną wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc objętych kwarantanną

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami
 • Firmy odbierające i transportujące odpady
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów
 • Właściciele instalacji
 • Recyklerzy
 • Specjaliści ds. BHP w gospodarce komunalnej

PROGRAM

Prowadzący warsztaty:

Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19


Magdalena Sułek-Domańska, koordynator Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych,
dyrektor ds. komunikacji Grupy Eneris

na pytania odpowiadać będą także:

Patryk Kot, główny specjalista ds. BHP firmy Eneris


 • Drogi przemieszczania koronawirusa
 • Jak długo koronawirus żyje w różnych materiałach

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne


10.00 – 10.10 Co musimy wiedzieć o SARS-CoV-2

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

10.10 – 10.40 Środki zapobiegawcze w dobie epidemii

 • O co musi zadbać pracodawca?
 • Dodatkowe zabezpieczenia w dobie epidemii koronawirusa, propozycje procedur;
  jak je stworzyć i jak szybko wprowadzić

Obowiązki i prawa pracodawcy

Obowiązki i prawa pracownika

 • Kiedy pracownik może odmówić pracy?
 • Jakim rygorom pracownik musi się poddać pełniąc swoje obowiązki?
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Motywacja pracownika do pozostania na stanowisku pracy w czasie epidemii

10.40 – 10.50 Dyskusja/pytania

10.50 -11.20 Procedury wewnętrzne

Bezpieczeństwo w firmie

 • Kontakt z materiałem biologicznym i innymi odpadami
 • Maseczki, rękawice i ubiór ochronny: na co zwrócić uwagę przy ich doborze? Co kupować a czego nie?
 • Dezynfekcja powierzchni: biura, elementy instalacji, szoferki – jak często i jakimi preparatami?
 • Kontakt z klientem – na co zwrócić uwagę?

Bezpieczeństwo w odbiorze i transporcie odpadów

 • Dezynfekcja pojazdów (przed wyjazdem, w trakcie pracy i po powrocie do bazy)
 • Bezpieczny odbiór odpadów
 • Minimalizowanie kontaktów z mieszkańcami
 • Rękawice, maseczki i odzież ochronna
 • Powrót pracowników do bazy - środki ostrożności
 • Odbiór odpadów z miejsc objętych kwarantanną, RODO
 • Szczególne środki ostrożności
 • Informacja o mieszkańcach objętych kwarantanną o dodatkowych zabezpieczeniach
 • Stan zdrowia mieszkańców a RODO (współpraca z Sanepidem)

11.20 -11.30 Dyskusja/pytania

11.30 -11.50 Podejrzenie kontaktu z osobą zarażoną

 • Jakie symptomy świadczą o potencjalnym zakażeniu koronawirusem?
 • Pomiar temperatury (prawidłowy pomiar, wady pomiaru bezdotykowego)

Samoobserwacja stanu zdrowia

Łańcuch postępowania
 • Co robić, gdy pracownik czuje się źle?
 • Wytyczne na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
 • Izolacja potencjalnie zakażonego pracownika
 • Pozostałe procedury
 • Kiedy można zamknąć zakład, a kiedy powinno się go zdezynfekować?

11.50-12.30 Dyskusja/pytania

Prowadzący warsztaty

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept (Kraków, Bydgoszcz)

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19


Na potrzeby zespołu przygotowała procedury dotyczące m.in. zabezpieczenia pracownika w środki ochrony indywidualnej, informacje dotyczące higieny pracy, instrukcje wykonywania pomiaru temperatury, ograniczenia ilości pracowników w firmie (praca zdalna, różne godziny rozpoczęcia pracy, rotacji pracowników w pomieszczeniach socjalnych) oraz procedurę samoobserwacji podczas podejrzenia o zakażenie i procedurę przyjmowania gości.Na co dzień pracuje w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. i współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Przez 11 lat pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku), jej specjalizacją były zagrożenia biologiczne.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807